Trasa

Kratší trasu (8.1 km) najdete zde

Delší trasu (13.2 km) najdete zde

Údaje o převýšení nejsou na mapy.cz přesné. Kratší trasa má něco přes 300m, delší trasa cca 450m.

Kratší trasa se běží proti směru hodinových ručiček. Delší trasa běží severní okruh proti směru hodinových ručiček a jižní okruh po směru hodinových ručiček.

Občerstovačka: po 5.8 km od startu. Na delší trase jsou taky studánky s pitnou vodou na 10.2 km.

Drobné odchylky na trase jsou ještě možné (například v případě těžby dřeva v lese, vichřice, dešťů apod.).