INOV-8 Krosový pohár: pravidla, bodování, kategorie

INOV-8 Krosový pohár

… je seriál pěti běžeckých závodů v terénu v nejhezčích koutech přírody kolem Prahy. Všechny lokality jsou méně než hodinu z centra: Brdy, Kokořínsko, Český ráj, Sázava, Voděradské Bučiny.


Z reakcí závodníků:

Davide, moc díky za super pohár. Sice poslední závod prostě nedám, protože na tom předposledním jsem se zranila a Bučiny mi prostě už podruhé v řadě nevyjdou :( buuuu, ale jinak jste prostě moji hrdinové. Vaše závody jsou super, krásná místa, příjemní lidé, fajn atmosféra a letos i absolutně nádherné počasí!
Děkuju!
A těším se na 2019. To bude zase jízda!
Lenka

(8.10. 2018)


Vyberte si ze dvou délek tratí (cca 15 km a 10 km), které vedou jen přírodními traily – na trasách si dáváme záležet, těšit se můžet jen na pěšinky, chodníky či lesní cestičky (asfalt je pro auta, běžci patří do lesa).

“Krosový pohár” zní hodně závodně, ale všechny závody jsou vhodné i pro začínající, rekreační, pohodové běžce a běžkyně!

 

Společná pravidla závodů INOV-8 Krosového poháru 2020.

  • vítěz závodu získá 100 bodů,  další  závodníci méně bodů podle vzorce (čas vítěze / čas závodníka) x 100
  • každá kategorie se počítá a boduje zvlášť (tj. podle věku, délky trasy a pohlaví)
  • bodovat budeme i dětské a mládežnické závodníky
  • do celkových výsledků bude započítán jen ten, kdo se zúčastní minimálně 3 závodů.
  • do bodování se započítávají nejvýše 4 závody. Pokud závodník běžel 5 závodů, započítávají se mu jen 4 s nejvyšším bodovým hodnocením.
  • na závodě se NESMÍ používat hůlky
  • na závodě NENÍ povolena účast se psem, bohužel to není možné vzhledem k charakteru tras vedoucích po úzkých pěšinkách
  • věkový limit pro umístění dítěte do dětského koutku po dobu závodu je od 3 let výše

Ceny vítězům závodů

  • Na každém závodě se vyhlašují výsledky a předávají diplomy a speciální medaile 48 dospělým závodníkům (4 věkové kategorie, 2 soutěžní délky, 2 pohlaví, 3 nejlepší) a 42 dětským závodníkům (7 kategorií, 2 pohlaví, 3 nejlepší).

Kategorie

Máme spoustu kategorií, takže je dost velká šance, že budeš na bedně ;)

Kategorie Ročník Obvyklá délka závodu
Tygři / tygřice 2014 a mladší 200 m
Tryskomyši 2012 – 2013 400 m
Surikaty 2010 – 2011 600 m
Gepardi 2008 – 2009 800 m
Chrti 2006 – 2007 1000 m
Dorostenci I 2004 – 2005 1500 m
Dorostenci II 2002 – 2003 1500 m
Vlci / gazely 2001 – 1980 15 km, 10 km
Masters 1979 – 1970 15 km, 10 km
Veteráni 1969 – 1960 15 km, 10 km
Legendy 1959 a zkušenější 15 km, 10 km

 

Každý běžec, který se registruje a nastoupí do závodu, prohlašuje, že:

I) dovršil osmnáctý rok věku a je zletilý (pro nezletilé je potřeba k účasti souhlas zákonných zástupců),

II) se účastní závodu dobrovolně a na vlastní nebezpečí a je si vědom, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody, které mu vzniknou během konání závodu (před během, při běhu a po běhu),

III) jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu,

IV) v případě nehody, úrazu, zranění, či podobné události, která vznikne v souvislosti s jeho účastí v závodu, se zavazuje, že nebude vůči pořadateli nárokovat náhradu újmy,

V) je obeznámen s tím, že pořadatel odpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu, cíle, turisticky značených tras, avšak neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo turistických ruchem,

VI) bere na vědomí, že je třeba na pozemních komunikacích dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla silničního provozu,

VII) se zavazuje dodržovat pravidla fair-play,

VIII) se zavazuje pomoci soupeři v případě ohrožení jeho života či zdraví,

IX) bere na vědomí, že každý závodník musí dodržovat základní pravidla pro návštěvníky CHKO, která jsou uvedena v ustanovení § 26 zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a respektovat zákazy, které platí v rezervacích dle ustanovení § 29 a § 34 ZOPK,

X) svou registrací do závodu dává souhlas v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s použitím své e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři (on-line formulář, čestná prohlášení) pro marketingové účely pořadatele akce; registrovaný má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem na adresu jana@krosovypohar.cz,

XI) je srozumněn s tím, že je startovné nevratné,

XII) je srozumněn s právem pořadatele na zrušení závodu či jeho přerušení z důvodu zásahu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací,

XIII) je srozumněn s právem pořadatele na změnu trasy bez povinnosti ohlásit takovou změnu předem,

XIV) souhlasí s tím, že v průběhu závodu budou pořizovány foto/video materiály, které budou následně použity pro tiskové, rozhlasové, televizní, marketingové aj. účely pořadatele.